Aanvullende informatie:

bron: Safe Internet: Microsoft

Veiligheid - wat vind jij veilig?

De volgende onderwerpen behoeven de nodige aandacht als het gaat om veiligheid. Bedenk zelf eens of ze voor jou van toepassing zijn en zo ja: wat jouw meningen zijn. Vind je de veiligheid belangrijk of durf je wel een risico'tje te nemen?