Gratis software:

Online Virus Scan:

Aanvullende informatie:

McAfee Anti Virus   Symantec Anti Virus

bron: DaVinci College

Virussen

Doordat steeds meer mensen met computers werken en doordat steeds meer computers aangesloten worden op het internet heeft de mondiale verspreiding van virussen een grote vlucht genomen. Het is daarom belangrijk dat zowel op school, werk als thuis goede antivirussoftware gebruikt wordt.

De kans op besmetting zal aanzienlijk afnemen wanneer we hier allemaal aan meewerken.

Wat is nu eigenlijk een virus?
Een virus is niets meer dan een klein computerprogramma. Het grote probleem is echter dat het op de achtergrond, onzichtbaar zijn werk doet. Daarom kan een virus van alles doen zonder dat je het weet.

Wat doet een virus?
Dat kan van alles zijn. Meestal is de "missie" het verwoesten van gegevens. Dit kan op heel veel verschillende manieren gedaan worden. De simpelste manier is om gewoon bestanden te wissen. Dit valt over het algemeen snel op. Er zijn echter nog andere, subtiele manieren om schade aan te richten. Een virus kan bijvoorbeeld beginnen met het verwisselen van willekeurig gekozen bytes op de harddisk. Dit uit zich in het verschijnen van vreemde typfouten in tekstbestanden of in het crashen van programma's die voorheen nooit problemen opleverden.
Deze virussen zijn vaak veel gevaarlijker omdat ze in een veel later stadium ontdekt worden en dus alle tijd hebben gehad om overal schade aan te richten. Een document dat onleesbaar is is net zo min te gebruiken als een gewist document!
Er zijn ook virussen die de harde schijf formatteren of erger, de harde schijf volledig ontoegankelijk maken zodat hij onherstelbaar beschadigd wordt. In dat laatste geval moet je de harde schijf weggooien! Kortom er kunnen erg vervelende dingen gebeuren die veel tijd, ergernis en geld kosten

Hoe verspreidt een virus zich?
Een virus is zoals gezegd een programma dat, net als ieder ander programma, gedraaid kan worden. Zodra het gestart wordt, gaat het de dingen doen waar het voor gemaakt is. Eén van die dingen is het zorgen voor nageslacht. Dit gebeurt meestal door een kopie van zichzelf te maken in het interne geheugen. Ieder programmabestand dat nu geopend wordt zal besmet worden door het virus. Het virus plakt een kopie van zichzelf vast aan het programma waardoor ook dit programma "geïnfecteerd" raakt. Als u nu dit geïnfecteerde programma draait, draait u ook het virus, omdat dit zich in hetzelfde programmabestand bevindt etc. Dit is een vereenvoudigde uitleg over de manier waarop een virus zich kan verspreiden. Alleen door besmette software te draaien kun je dus een virus oplopen. Wees dus voorzichtig met software die u van anderen krijgt of op Internet vindt! Ook CD-roms kunnen virussen bevatten. CD roms kunnen niet achteraf geinfecteerd worden maar als de infectie er al zit voordat de CD gebakken wordt wordt het virus netjes meegebakken. Je moet dus ook CD-s scannen die je voor het eerst gebruikt. De kans dat er op een Microsoft CD een virus zit is kleiner dan dat er op een illegale CD een virus aanwezig is maar het is niet uitgesloten!

Enkele andere soorten virussen
Macro virussen zijn virussen die zich ophouden o.a. in Word en Excel bestanden. (Deze 2 soorten zijn in het vrije veld gevonden. Andere soorten zullen naar alle waarschijnlijkheid volgen.) Doordat er binnen deze programma's macro's gebruikt kunnen worden die opdrachten kunnen uitvoeren zijn deze programma's zeer veelzijdig geworden. Deze instructies kunnen echter ook minder leuke effecten teweeg brengen. De meeste macro virussen kunnen gelukkig alleen invloed uitoefenen op andere macro's binnen deze documenten.

De goede virusscanners kunnen ook macrovirussen herkennen en verwijderen. De macro's ben je dan allemaal kwijt.

Er zijn echter ook onschadelijke virussen. Deze doen bijvoorbeeld niets anders dan het spelen van een melodietje op een bepaalde tijd (dit doet het "Yankee Doodle virus" bijvoorbeeld) of het laten verschijnen van een boodschap als "hoi, ik ben een virus". Hoewel dit geen kwaad kan, is het wel vervelend. En hoewel zo'n virus er misschien niet op uit is om schade aan te richten, het is een programma waar fouten in kunnen zitten. Ook deze "onschadelijke" virussen kunnen dus schade aanrichten, zij het onopzettelijk.

Hoe voorkom je nu een infectie?
Een virus wordt pas actief als een geïnfecteerd programma wordt gedraaid. Voordat je dus een nieuw programma draait moet je het scannen. Dit scannen kun je doen met een virusscanner. Een goede virusscanner kan veel virussen herkennen. Alle bekende virussen hebben een handtekening (een eigen kenmerk te vergelijken met DNA). Wanneer nu de scanner een programma herkent waar zo'n stukje DNA (het virusprogramma) aan is toegevoegd krijg je een melding dat het programma is geinfecteerd. Meestal geeft de virusscanner dan een optie om het bewuste programma te onstmetten of te verwijderen.

Er bestaan ook virussen die zich in de opstartsector(bootsector)van een diskette of harde schijf nestelen. In de bootsector staat informatie over de manier waarop de diskette is ingedeeld en het geeft de plaats (als een soort landkaart) aan van de eventuele bestanden op de diskette. Dus zelfs als een diskette leeg lijkt kan er een virus op aanwezig zijn. Het formatteren van een diskette op een virusvrije PC overleeft gelukkig geen enkel virus.
Het antivirusprogramma Thunderbyte heeft een optie om de bootsector van de diskette te immuniseren. Deze melding komt vanzelf te voorschijn wanneer je een diskette scant op virussen en de diskette nog niet is geimmuniseerd. Op een geimunniseerde diskette kunnen bootsector virussen zich niet nestelen. Het is te vergelijken met een soort inenting dus.
Wanneer het schuifje van de diskette is open geschoven (schrijfbeveiliging) kan er niet meer naar de diskette geschreven worden en kunnen dus ook virussen zich niet kopieeren naar de diskette. Doe dus het schuifje van de diskette open wanneer je de diskette in een vreemde PC stopt.

Nu zijn er ook onbekende virussen en virussen die het "DNA" steeds veranderen. Deze virussen zijn dus niet zonder meer te herkennen door een anti virus scanner. Daarom voegen veel scanners een checksum toe aan bestaande programma's op de harde schijf. Wanneer nu die checksum verandert, is dus het programmabestand veranderd. Dit kan duiden op een virus dat zich aan het programma heeft vastgeplakt of misschien is er een nieuwe versie van het programma geinstalleerd.